Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản - Xuất Nhập Khẩu Việt Trường

CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN - XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRƯỜNG (DL 93)

Cảng cá Ngọc Hải - Phường Ngọc Hải - Quận Đồ Sơn - TP. Hải Phòng - Việt Nam

Tel: 84 - 225 - 3742863 / 3742563; Fax: 84 - 225 - 3742960

Email: phuong@viettruongseafood.com; Website: www.viettruongseafood.com

Đối Tác Khách Hàng

prev
next

Chứng Chỉ Bằng Khen

prev
next