Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản - Xuất Nhập Khẩu Việt Trường

CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN - XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRƯỜNG (DL 93)

Cảng cá Ngọc Hải - Phường Ngọc Hải - Quận Đồ Sơn - TP. Hải Phòng - Việt Nam

Tel: 84 - 225 - 3742863 / 3742563; Fax: 84 - 225 - 3742960

Email: phuong@viettruongseafood.com; Website: www.viettruongseafood.com

CÁC PHÒNG BAN:

- Phòng Kinh doanh: Lý Thị Thu Hiền | Điện thoại: 0936968268 | Email: hien@viettruongseafood.com

- Phòng Vật tư: Phạm Thị Thu Trang | Điện thoại: 0902022305 | Email: trang@viettruongseafood.com

- Phòng Kế toán: Nguyễn Thị Thanh Hương | Điện thoại: 0912861774 | Email: huonghieu76@gmail.com

- Phòng HACCP: Nguyễn Tuấn Anh | Điện thoại: 0983620137 | Email: anhnthp84@gmail.com 

- Phòng HCNS: Nguyễn Đức Huy | Điện thoại: 0934305444 | Email: huynd.viettruong@gmail.com

Đối Tác Khách Hàng

prev
next

Chứng Chỉ Bằng Khen

prev
next