Hoạt động

Trang Chủ | Hoạt Động

Đóng gói:

 • Surimi: 10kg/ Block/ PEx2/ carton = 20kg/ carton.
 • Clam:
  • Bulk: 5/6/10kg.
  • Vacuum bag: 500gr, 1kg,…
  • Printed bag: 500gr, 1kg,…

Theo thiết kế của khách hàng

 • Hoạt Động
 • Hoạt Động
 • Hoạt Động
 • Hoạt Động
 • Hoạt Động
 • Hoạt Động
 • Hoạt Động

Shipment: 20RF or 40RF.

01. Thư Tín dụng

Người mua sẽ mở một LC không hủy ngang cho 100% giá trị hợp đồng có lợi cho Việt Trường trong vòng 30 ngày làm việc ký vào ngày ký đơn phản đối. LC nên đề cập đến thông tin của người mua, hàng hóa, số lượng, số hợp đồng, ngày giao hàng gần nhất và ngày hết hạn.

02. Chuyển tiền bằng điện (TT)

Người mua thanh toán bằng TT trước 30 ngày giá trị hóa đơn, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng. Số dư 70% phải được thanh toán sau khi sao chép chứng từ vận chuyển.

03. Thời gian chuẩn bị

Sớm nhất có thể nhưng không muộn hơn 06 tuần

Thị Trường Xuất Khẩu

Japan
Malaysia
USA
korea
thailand
taiwan
China
spain
Indonesia
Singapore
Portugal
Russian
ItaLy
Neitherlands