Cá trôi (Rohu) đông lạnh nguyên con/ nguyên con làm sạch/ cắt khúc/ fillet

Trang Chủ | Sản Phẩm | Cá trôi (Rohu) đông lạnh nguyên con/ nguyên con làm sạch/ cắt khúc/ fillet

Cá trôi (Rohu) đông lạnh nguyên con/ nguyên con làm sạch/ cắt khúc/ fillet

Thành phần: 100% cá trôi

Size cỡ đối với hàng nguyên con : 400-1000gr; 1000-1500gr; 1500-1900gr; 2000gr up

Size cỡ đối với hàng làm sạch nguyên con bỏ ruột: 300-500gr; 500-1000gr; 1000-1500gr; 1500gr up

Size cỡ đối với hàng cắt khúc:

1.Size 1 ich và 2 ich/ pcs, < 500gr/con

2.Size 1 ich và 2 ich/ pcs, < 500-1000gr/con

3.Size 1 ich và 2 ich/ pcs, < 1000-1200gr/con

 

Sản Phẩm Liên Quan